Богословље

Из тела мог видећу Бога (Јов 19.26): Обрезање, мартирија, Боговиђење и херменеутика у рабинском јудаизму

Небојша Тумара
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 226–248

УДК: 265:26-725:26-242

Цео текст (.PDF)

Nebojša Tumara
– Yet in my flesh I shall see God (Job 19.26): Circumcision, Martyria, God -Seeing and Hermeneutics in Rabbinic Judaism