Богословље

Утицаји културног амбијента на формирање богословских исказа светог Јефрема Сиријског

Бошко Ерић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 249–271

УДК: 27-9“03“:316.7

Цео текст (.PDF)

Boško Erić
The Influences of the Cultural Environment on the Formation of Theological Statements of St. Ephraim the Syrian