Схватање подвига у посланицама Апостола Павла — анализа појмова и мотива

Данило Михајловић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 296–320

УДК: 27-277.2

Цео текст (.PDF)

Danilo Mihajlović
The Understanding of the Ascetic Exercise in the Epistles of Apostle Paul – the Analysis of the Terms and Motifs