Богословље

Богословље 1 (2013)

Уводна Реч

Протојереј Радомир В. Поповић
главни и одговорни уредник

Цео текст (.PDF)

Корица и садржај (.PDF)

Смисao љубaви и њeнa вeзa сa прaвдoм у jeвaнђeлскoj прoпoвeди Свeтoг Апoстoлa Пaвлa

Давид Перовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 05–11

УДК: 271.2-248.4-277; 271.2-428.2

Цео текст (.PDF)

David Perović
The Essence of Love and Its Relation to Justice in the Gospel Sermon of St. Apostle Paul

Оваплоћење, Преображење и Васкрсење Сина Божијег у учењу Светог Јована Дамаскина

Никола Маројевић
Епархија будимљанско-никшићка
Никшић, Црна Гора

Богословље 1 (2013) 12–18

УДК: 271.2-31

Цео текст (.PDF)

Nikola Marojević
L'Incarnation, la Transfiguration et la Résurrection du Fils de Dieu dans le pensée de Saint Jean Damascène

Лик страдалног Христа и Царство Божије

Тихон Ракићевић
Игуман манастира Студенице

Богословље 1 (2013) 19–34

УДК: 271.2-526.62; 271.2-31

Цео текст (.PDF)

Tihon Rakićević
The Image of Suffering Christ and the Kingdom of God

Литургијска и доктринарна страна иконе

Жељко Ђурић
Висока школа – Академија Српске православне цркве
за уметност и консервацију
Београд

Богословље 1 (2013) 35-53

УДК: 271.2-526.62

Цео текст (.PDF)

Željko Đurić
Liturgical and Doctrinal Characteristic of the Icons

Премудрост Божја у богослужбеном животу Цркве

Здравко Пено
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет

Богословље 1 (2013) 54–63

УДК: 271.2-565.5/.73; 271.2-565.8

Цео текст (.PDF)

Zdravko Peno
The Holy Wisdom in the Liturgical Life of the Church

Давидов богословско-лирски исказ у 50. псалму

Горан Младеновић
Нови Сад

Богословље 1 (2013) 64–79

УДК: 271.2-243.63-276

Цео текст (.PDF)

Goran Mladenović
David’s Theologically-Lyrical Testimony in Psalm 50

Ранохришћански Светитељи на тлу источног Илирика

Радомир В. Поповић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 80–92

УДК: 904(497.11)”00/03”; 27-36:929”00/03”

Цео текст (.PDF)

Radomir V. Popović
Early Christian Saints in Eastern Iliric

Улога свештенства у Балканским ратовима

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 93–111

УДК: 271.222(497.11)-9”1912/1913”; 94(497)”1912/1913”

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
The role of clergy in the Balkan wars

Ванвременска актуелност канонског предања Цркве на примеру канона Прво-другог помесног Цариградског сабора

Зоран Крстић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 112–122

УДК: 27-732.3-74

Цео текст (.PDF)

Zoran Krstić
The Extra Temporal Reality of the Church`S Canonical Tradition as Expressed by the Canons of the First-Second Regional Council at Constantinople

Канонско-правна проблематика брачних сметњи - опште одлике тог феномена и сродство као брачна сметња

Зоран Деврња
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 123–144

УДК: 271.2-747:347.6

Цео текст (.PDF)

Zoran Devrnja
The Matrimonial Impediments — Canonical Issues: General Characteristics of that Phenomenon and the Kinship as a Marital Impediment

Giovanni Crisostomo tra Agostino e Giuliano di Eclano

Zoran Djurovic
Висока школа — Академија СПЦ
за уметност и консервацију
Београд

Богословље 1 (2013) 145–172

УДК: 27-1

Цео текст (.PDF)

Зоран Ђуровић
Јован Златоусти између Августина и Јулијана Екланског

Допринос Борислава Лоренца у дијалогу теологије и психологије

Драган Каран
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 173–185

УДК: 14 Лоренц Б.

Цео текст (.PDF)

Dragan Karan
Borislav Lorenc`s contribution to the dialogue between theology and psychology

Религијски стил као посебан функционално-стилски комплекс

Ивана Кнежевић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 186–193

УДК: 2-1

Цео текст (.PDF)

Ivana Knežević
Religious style as a distinct functional-stylistic complex

Ρукописна и штампарска делатност манастира Μилешеве

Драгомир Сандо
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 194–204

УДК: 271.222(497.11)-523.6-9; 655.11(497.11)(091)

Цео текст (.PDF)

Dragomir Sando
Manuscript Writing and Printing Activity in The Monastery Of Mileseva

Савршени човек — човек Духа Светог по Светом Иринеју Лионском

Дражен Н. Перић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 205–222

УДК: 27-18 Иринеј Лионски, свети

Цео текст (.PDF)

Dražen N. Perić
Perfect human — human of the Holy Spirit according to Irenaeus of Lyons

Коптско богослужење

Миле Суботић
Београд

Богословље 1 (2013) 223–229

УДК: 27-528.55

Цео текст (.PDF)

Mile Subotić
The Coptic Worship

Српска литургијска пракса у 17. веку – МСПЦ ОРГ 84, МСПЦ ОРГ 121 и САНУ 356

Никола Јоцић
Београд

Богословље 1 (2013) 230–248

УДК: 091=163.1“16“; 27-528.8

Цео текст (.PDF)

Nikola Jocić
Serbian Liturgical Practice in the 17th Century – МСПЦ ОРГ 84, МСПЦ ОРГ 121 and САНУ 356

Светосавска беседа 2013. године

Радомир В. Поповић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 249–253

УДК: 27-475

Цео текст (.PDF)

Radomir V. Popović
Saint Sava Discourses of 2013

Рецензије и прикази

Богословље 1 (2013) 254–277

Цео текст (.PDF)