Богословље

Смисao љубaви и њeнa вeзa сa прaвдoм у jeвaнђeлскoj прoпoвeди Свeтoг Апoстoлa Пaвлa

Давид Перовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 05–11

УДК: 271.2-248.4-277; 271.2-428.2

Цео текст (.PDF)

David Perović
The Essence of Love and Its Relation to Justice in the Gospel Sermon of St. Apostle Paul