Богословље

Лик страдалног Христа и Царство Божије

Тихон Ракићевић
Игуман манастира Студенице

Богословље 1 (2013) 19–34

УДК: 271.2-526.62; 271.2-31

Цео текст (.PDF)

Tihon Rakićević
The Image of Suffering Christ and the Kingdom of God