Богословље

Литургијска и доктринарна страна иконе

Жељко Ђурић
Висока школа – Академија Српске православне цркве
за уметност и консервацију
Београд

Богословље 1 (2013) 35-53

УДК: 271.2-526.62

Цео текст (.PDF)

Željko Đurić
Liturgical and Doctrinal Characteristic of the Icons