Богословље

Премудрост Божја у богослужбеном животу Цркве

Здравко Пено
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет

Богословље 1 (2013) 54–63

УДК: 271.2-565.5/.73; 271.2-565.8

Цео текст (.PDF)

Zdravko Peno
The Holy Wisdom in the Liturgical Life of the Church