Богословље

Религијски стил као посебан функционално-стилски комплекс

Ивана Кнежевић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 186–193

УДК: 2-1

Цео текст (.PDF)

Ivana Knežević
Religious style as a distinct functional-stylistic complex