Богословље

Ρукописна и штампарска делатност манастира Μилешеве

Драгомир Сандо
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 194–204

УДК: 271.222(497.11)-523.6-9; 655.11(497.11)(091)

Цео текст (.PDF)

Dragomir Sando
Manuscript Writing and Printing Activity in The Monastery Of Mileseva