Богословље

Поимање библијског израза σωματικῶς — „телесно“

Јован Пурић, Епископ нишки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 05–21

УДК: 271.2-277-284

Цео текст (.PDF)

Jovan Purić
The Understanding of the Biblical Term σωματικῶς — “Bodily”