Песма над песмама у егзегези Светог Григорија Ниског

Драган Радић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 22–40

УДК: 27-243.67:27-9”0100/0325

Цео текст (.PDF)

Dragan Radić
The Song of Songs in the exegesis of saint Gregory of Nyssa