Богословље

Павлово разумевање апостолског служења

Здравко Јовановић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 41–61

УДК: 27-284:27-732.1

Цео текст (.PDF)

Zdravko Jovanović
Paul’s Understanding of the Apostolic Ministry