Богословље

Предесенски списи

Илија Томић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 115–145

УДК: 27-245.8

Цео текст (.PDF)

Ilija Tomić
On Some Pre-Essenic Writings