Богословље

Теологија Цркве Проблем хришћанска рецепција јелинског појма теологија

Александар Ђаковац
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 157–171

УДК: 27-1:27-284

Цео текст (.PDF)

Aleksandar Djakovac
The Theology of the Church - The Problem of Christian Reception of the Hellenic Term of Theology