Богословље

Есхатолошке димензије антрополошких појмова код Светог Апостола Павла

Дражен Н. Перић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 182–197

УДК: 27-284:27-175

Цео текст (.PDF)

Dražen N. Perić
Eschatological Dimensions of Anthropological Terms in St. Paul the Apostle