Богословље

Слободна воља као предуслов постојања хришћанског брака - мане воље као брачна сметња – кратко појашњење Брачних правила СПЦ

Зоран Деврња
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 198–212

УДК: 27-423.4:27-45

Цео текст (.PDF)

Zoran Devrnja
Free Volition as a Precondition of Christian Marriage - Defect of volition as a marital impediment-