Богословље

Утицај канона са сабора на Западу почетком IV века на одлуке донете на Првом васељенском сабору (325)

Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 213–225

УДК: 27-267

Цео текст (.PDF)

Ivica Čairović
Influence of Canon West Law Acts (from the beginning of the 4th century) on decrees of the First Ecumenical Council (held in 325)