Богословље

Пастирско-богословска сарадња цара Маркијана и Светог Лава Великог у чувању православне христолошке вероисповедне мисли Цркве

Илија Марчетић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 226–240

УДК: 27-9:27-284

Цео текст (.PDF)

Ilija Marčetić
Pastoral and Theological Cooperation of Emperor Marcian and St. Leo the Great for the Preservation of Orthodox Christological Creedal Thought of the Church