Богословље

Словесна служба Свете Браће Ћирила и Меодија

Зоран Ранковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 256–268

УДК: 27-76-051

Цео текст (.PDF)

Zoran Ranković
The Rational Service of the Holy Brothers Cyril and Methodius