Богословље

Наука о богослужењу у црквеним школама XIX века у Kарловачкој митрополији

Петар Николић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 269–289

УДК: 27-4:27-75

Цео текст (.PDF)

Petar Nikolić
Liturgical Science in XIX Century Church Schools in the Metropolitante of Karlovci