Богословље

Теолошке импликације сликарства Милана Туцовића

Жељко Р. Ђурић
Висока школа — Академија Српске православне цркве
за уметност и консервацију
Београд

Богословље 2 (2013) 290–309

УДК: 27-526.6

Цео текст (.PDF)

Željko R. Djurić
Theological implications of the Painting of Milan Tucovića