Богословље

Свештенослужитељи у манастирима према уставу Св. Венедикта Нурсијског

Борис Милинковић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 310–319

УДК: 27-725:27-789.2

Цео текст (.PDF)

Boris Milinković
Monastery Clerics according to the Statute of St. Benedict of Nursia