Богословље

Почеци оснивања западно-сиријске (јаковитске) цркве

Драгана Јањић
Научни сарадник
Институт за Српску културу
Приштина/Лепосавић

Богословље 2 (2013) 320–335

УДК: 27-9:271.742

Цео текст (.PDF)

Dragana Janjić
The Beginings of Establishment West- Syrian (Jacobits) Church