Богословље

Богословље 1 (2016)

Оглед из молитвеног богословља и химнологије са коментарима

Епископ Давид (Перовић)
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 27-535.7

Богословље 1 (2016) 3–13

David Perović
An Essay on Theology of Prayer and Hymnology With Comments

Опширније...

„Епистоларна биографија“. Још један покушај хронологизације посланица апостола Павла

Предраг Драгутиновић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 27:248.4:27-277.2

Богословље 1 (2016) 14–21

Predrag Dragutinović
“An Epistolary Biography”. A New Attempt of Chronology of the Epistles of Paul

Опширније...

Страдање свештенства Захумсхо-херцеговачке епархије током Првог свеског рата

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 271.22 (497.11)

Богословље 1 (2016) 22–32

Опширније...

Страдање свештеника током Првог светског рата на подручју Бањалучке епархије

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 271.22 (497.11)

Богословље 1 (2016) 33–46

Опширније...

Престанак брака без пресуде црквеног суда у црквеном законодавству и канонима Светог Василија Великог о браку

Зоран Деврња
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 27-74

Богословље 1 (2016) 47–59

Zoran Devrnja
Cessation of Marriage Without Decision of the Ecclesiastical Court According the Church Law and the Marital Canons of the St. Basil the Great

Опширније...

Белешке о Слову о Духу Светоме у Врхобрезничком летопису

Зоран Ранковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 82-94:811.163.1

Богословље 1 (2016) 60–71

Zoran Ranković
Notes on The Homily on the Holy Spirit in The Vrhobreznica Chronicle

Опширније...

Црквено певање између усмености и писмености

Драган Ашковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 783

Богословље 1 (2016) 72–85

Dragan Ašković
Church Singing Between Orality and Literacy

Опширније...

Личност прота Свете Горе на крунисању цара Душана

Мирко Сајловић
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет

УДК: 271.22 (497.11)

Богословље 1 (2016) 86–99

Mirko Sajlović
The Personality of Protos of the Mount Athos during the coronation of Emperor Dušan

Опширније...

Од чулне ка менталној перцепцији: Коментар о употреби глагола визуелног опажања у списима Евагрија Понтског

Богдана Николић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд 

УДК: 811.14`02

Богословље 1 (2016) 100–111

Bogdana Nikolić
From Sensory to Mental Perception. A Commentary on the Usage of the Verbs of Visual Perception in the Writings of Evagrius of Pontus

Опширније...

Употреба бестијарног материјала у делима Климента Александријског

Драгана Тодоровић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд 

УДК: 27-9”03”KLIMENT

Богословље 1 (2016) 112–119

Dragana Todorović
The use of besial material in Clement of Alexandria's work

Опширније...

Породично правни и хришћански аспект материнства и очинства у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења

Александра Малешевић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд 

УДК: 27-4:616-089.888.11

Богословље 1 (2016) 120–141

Aleksandra Malešević
Family Law and Christian Aspect of Motherhood and Fatherhood in the Procedure of Biomedically Assisted Conception

Опширније...

The Apocalypse of the Cross: The Gospel of John and the Beginning of Christian Theology

John Behr
St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary

УДК: 27-278

Богословље 1 (2016) 142–166

Митраизам и ранохришћанска (црквена) архитектура у Далмацији

Бранислав Кончаревић
Рокфорд
САД

УДК: 27-523.4

Богословље 1 (2016) 194–230

Branislav Končarević
Mithraism and the Early Christian (Church) Architecture in Dalmatia

Русское академическое богословие до 1917 г.: проблемы и лица

Сухова Наталия
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет,
Богословский факультет

УДК: 27-271.2

Богословље 1 (2016) 243–266

Задаци и изазови савременог богословља и богословске просвете

Здравко Јовановић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 271.2-475.5

Богословље 1 (2016) 267–273

Рецензије и прикази

Богословље 1 (2016) 274–277