Личност и суштина у христологији Светог Августина

Александар Милојков
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-31 Августин, свети

79-101 стр.

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У раду се разматра христологија Светог Августина кроз анализу позиције личности и суштине у онтологији. Августиново схватање онтологије се, на примеру христологије, представља као јединство два питања о бићу — личности и суштине. Такође, у онтологији Светог Августина личност заузима примарну онтолошку позицију. Истиче се да је једино таква онтологија могла да искаже христологију на начин на који је то учинио потоњи Халкидонски сабор, што Августина поставља на линију отачког богословља. У раду се разматрају поменута питања кроз анализу Августинових ставова у вези са односом оваплоћења и теофаније. Затим се испитује: онтолошка структура христологије, христологија као онтологија (истинито биће) творевине и однос христологије и еклисиологије.

Кључне речи: Свети Августин, христологија, Халкидонски сабор, онтологија, личност, суштина, природа.


Personality and Essence in the Christology of Saint Augustine

Aleksandar Milojkov
Faculty of Orthodoks Theology
University of Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The paper deals with the issue of the Christology of St. Augustine, analyzing the position of personality and substance in ontology. Augustine’s notion of ontology is presented as the union of two issues of being — personality and substance, using the example of Christology. Likewise, personality has the primary ontological position in the ontology of St. Augustine. It is emphasized that only such ontology could have expressed Christology in the same manner as the Council of Chalcedon, that followed later, did. This gives Augustine a place in the rank of the church fathers.

Key words: Saint Augustine, Christology, Council of Chalcedon, ontology, person, essence, nature.