Богословље

Проповед Светог Василија Великог о Христу (христолошко-пневматолошка синтеза)

Давид Перовић

Богословље 2004, 7-46

УДК 27-9 ”03” Василије Велики, свети
27-31 Василије Велики, свети

Цео текст (.PDF)