Богословље студеничке пластике

Јеромонах Никодим (Богосављевић)
Цетињски манастир

Богословље 2004, 129-148

УДК 73:726.7 (497.11)” 1 1/12”
271.222 (497.11)-523.6”11/12”

Цео текст (.PDF)