Лазар Мирковић као проучавалац црквене уметности првог миленијума

Јанко Радовановић

Богословље 2004, 193-235

УДК 7.072:929 Мирковић Л.
7.033.2”04/05"

Цео текст (.PDF)