Евхаристијска теорија личности и православна веронаука

Богдан М. Лубардић

Богословље 2001 49–104

УДК 238:281.9
265.39:281.9

Цео текст (.PDF)