Богословље

Дијалог са антихалкидонцима: допринос христологије Светога Максима Исповедника (писма XII–XV)

Монах Давид (Перовић)

Богословље 2001 153–162

УДК 232.2 Максим Исповедник, свети
276

Цео текст (.PDF)