Сусрет јудејства са јелинизмом у предмакавејском и макавејском периоду и његове последице

Родољуб Кубат

Богословље 1997, 49–62

Цео текст (.PDF)