Хроника Богословског факултета у академској 1996–1997. години

Радомир В. Поповић

Богословље 1997, 76–77

Цео текст (.PDF)