Тријадолошки оквири персонологије светог Григорија из Нисе

Петар Јевремовић

Богословље 1996, 21–34

Цео текст (.PDF)