Могућности веронауке данас

др Исидор Граорац

Богословље 1994, 16-22

Цео текст (.PDF)