Хроника Богословског факултета у академској 1994/1995. г.

Радомир Поповић

Богословље 1995, 162–163

Цео текст (.PDF)