Из словесника православља: Стварање и назначење човека

Атанасије Јевтић

Богословље 1991, 57-64

Цео текст (.PDF)