Личност и природа: Теолошко размишљање о људским правима

Владан Перишић

Богословље 1990, 3-12

Цео текст (.PDF)