Личност и природа. Теолошко размишљање о људским правима

Др Владан Перишић

Богословље 1989, 174-182

Цео текст (.PDF)