Месалијанство или антимесалијанство

Јован Мајендорф

Богословље 1981, 1-8

Цео текст (.PDF)