„Аподиктично“ и „казуистичко“ право у Ст. завету

Др Драган Милин

Богословље 1981, 69-76

Цео текст (.PDF)