Јован Харисианитис доместик Србије

Андрија Јаковљевић

Богословље 1981, 89-100

Цео текст (.PDF)