Богословље

1998

Богословље 1998

1. Садржај

2. Предговор

3. Библиографија Филарета Бранка Гранића

4. Потписи у датираним грчким рукописима из IX и X века

5. Узимање монаха у клир у старој цркви

6. Било и клепало у египатским и палестинским манастирима старе цркве

7. Монаштво у служби ближњег у старом и средњем веку

8. Прилози правној историји манастира у грчким областима позноримског царства у IV-VI веку

9. Акт оснивања манастира у грчким областима позноримског царства у V и VI веку

10. Приватноправни положај монаха у грчким областима позноримске империје у V и VI веку

11. Правни положај и организација грчких манастира по Јустинијановом праву

12. Новеларно законодавство цара Лава VI у ствари манастира и монаха

13. Одредбе Хиландарског типика Св Саве о ступању у манастирску заједницу и о делокругу братског сабора

14. Одредбе Хиландарског типика Св Саве о харитативној делатности манастира

15. Црквено правне одредбе Хиландарског типика Св Саве

16. Црквеноправне одредбе Хиландарског типика Св Саве о настојатељиму и осталим манастирским функционерима

17. Црквеноправне одредбе Карејског типика и Хиландарског типика Св Саве о келиотима у вези с аналогним одредбама грчких манастирских типика

18. Отмица у Грчко-римском праву

19. Римска држава и хришћанска црква до Галеријева едикта о толеранцији 311 године

20. Проблем сазивања Васељенског сабора

21. Први Васељенски сабор у Никеји 325 године после Христа

22. Зависност Цркве на Кипру од Александрије у првој половини IV века

23. Утицај хришћанства на друштвени и морални живот у позноримској империји IV-VI век

24. Оснивање архиепископије у граду IUSTINIANA PRIMA 535 године после Христа

25. Дотација клира у византијској цркви

26. Црквени односи на територији Војводине до конца византијске владавине

27. Војводина у Византијско доба

28. Основи државног устројства Источно-римске империје

29. Однос између државе и цркве у Источно-римској империји

30. Добротворна делатност александриског архиепископа-патријарха Св Јована Милостивог 610-619

31. Црквеноправне глосе на привилегије цара Василија II Охридској архиепископији

32. Одговори охридског архиепископа Димитрија Хоматијана на питања српског краља Стефана Радослава

33. Разна питања краља Србије Стефана Дуке и одговори архиепископа Димитрија Хоматијана

34. Византијска рестаурација у Цариграду 1261 и црквена унија у Лиону 1274

35. Први међународни конгрес представника византијскох студија у Букурешту

36. Други међународни конгрес за византијске студије у Београду

37. Црквена историја и црквено право на Трећем међународном конгресу за византијске студије у Атини

38. Рад Станоја Стојановића на историји односа између Византије и Срба до почетка XI века

39. Радови Илариона Руварца који имају везе с византијском историјом

40. Хроника Богословског факултета у академској 1997-1998 години