Богословље

2002

Импресум, садржај

Богословље 2002/1

Цео текст (.PDF)

Уводна реч

Богословље 2002/1

Цео текст (.PDF)

Подсећање: Протојереј ставрофор др Лазар Милин

Радомир В. Поповић

Богословље 2002/1 9-18

Цео текст (.PDF)

Римска литургија

Ненад Милошевић

Богословље 2002/1 19-38

УДК 264 : 282

Цео текст (.PDF)

Појам нефеш у Старом Савезу

Родољуб Кубат

Богословље 2002/1 39-52

УДК 128 : 222/224.07

Цео текст (.PDF)

Еванђеље као књижевна врста

Предраг Драгутиновић

Богословље 2002/1 53-70

УДК 82.09 : 226.3

Цео текст (.PDF)

Завршетак Еванђеља по Марку

Предраг Драгутиновић

Богословље 2002/1 71-78

УДК 226.3.07

Цео текст (.PDF)

Претеча литургијске обнове: др Петроније Трбојевић, архимандрит шишатовачки

Владимир Вукашиновић

Богословље 2002/1 79-94

УДК 929 : 281.961 Трбојевић П.
264-0 : 281.9

Цео текст (.PDF)

Проблеми опште лингвистике у светлости православне теологије

Ксенија Кончаревић

Богословље 2002/1 95-110

УДК 81 : [23 : 281.9
81 : 1

Цео текст (.PDF)

Свете мошти и етос светих

Давид (Перовић)

Богословље 2002/1 111-124

УДК 235.3 291.213 : 281.9

Цео текст (.PDF)

Помен Часнога Крста и Небеских сила у старим српским рукописима и неке иконографске паралеле

Предраг Миодраг

Богословље 2002/1 125-134

УДК 091 = 163.41 “11/14”
75.052.045 (497.11) “04/14”
75.052.045 (495.02) “04/14”

Цео текст (.PDF)

Православље и запад

Христос Јанарас

Богословље 2002/1 135-156

УДК 281.9 : 282
230. 1/.2

Цео текст (.PDF)

Појам софије код Владимира Соловјова

Владета Јеротић

Богословље 2002/1 157-162

УДК 14 Соловјов. В. С.
232.931 : 231.01 (470) “18/19”

Цео текст (.PDF)

Учење о ungrundu и његова функција у хришћанској философији Николаја А. Берђајева

Богдан М. Лубардић

Богословље 2002/1 163-242

УДК 14 Берђајев Н. А.
111.1 : 281.9

Цео текст (.PDF)

Платон Јовановић, епископ бањалучки

Предраг Пузовић

Богословље 2002/1 243-251

УДК 929 : 281.961 Платон, бањалучки епископ

Цео текст (.PDF)

Импресум, садржај

Богословље 2002/2

Цео текст (.PDF)

Уводна реч

Богословље 2002/2

Цео текст (.PDF)

Појам басар у Старом Савезу

Родољуб Кубат

Богословље 2002/2 7-14

УДК 27-242-277.2

Цео текст (.PDF)

Пролог Еванђеља по Марку

Предраг Драгутиновић

Богословље 2002/2 15-26

УДК 27-247.6-277

Цео текст (.PDF)

О једној христолошкој расправи у Сирмију IV века

Милена Милин

Богословље 2002/2 27-46

УДК 27-9“366”
821.124’03-97“03”

Цео текст (.PDF)

Теолошки спор Византинаца са исламом

Срђан Симић

Богословље 2002/2 47-68

УДК 28-1 : 271.222(495.02)-1

Цео текст (.PDF)

Последовање тритекти или треће-шестог часа

Ненад С. Милошевић

Богословље 2002/2 69-90

УДК 271.2-563.5

Цео текст (.PDF)

Слово љубве

Давид (Перовић)

Богословље 2002/2 99-180

Цео текст (.PDF)

Хришћанска философија оца Сергеја Булгакова и учење о софији – између софије и софиологије

Богдан М. Лубардић

Богословље 2002/2 181-228

УДК 14 Булгаков С. Н.
271.2-1 Булгаков С. Н

Цео текст (.PDF)

Систем наставе руског језика на студијама теологије

Ксенија Кончаревић

Богословље 2002/2 229-258

378.147::811.161.1

Цео текст (.PDF)

Медији и савремена видео-средства и њихов утицај на васпитање

Драгомир Сандо

Богословље 2002/2 259-268

УДК 37.032 : 659.443

Цео текст (.PDF)

Др Ђоко Слијепчевић – историчар Српске Православне Цркве

Радомир В. Поповић

Богословље 2002/2 269-274

УДК 271.2-9 : 929 Слијепчевић Ђ.

Цео текст (.PDF)

Сећање на Ђоку Слијепчевића

Предраг Пузовић

Богословље 2002/2 275-278

УДК 271.2-9 : 929 Слијепчевић Ђ.

Цео текст (.PDF)

Доживотни искушеник Свете Горе

Владимир Вукашиновић

Богословље 2002/2 279-292

УДК 821.163.41.09-141 Павловић М.
271.2-291 Павловић М.

Цео текст (.PDF)

Прикази

Богословље 2002/2 293-297

Цео текст (.PDF)