Богословље

Претеча литургијске обнове: др Петроније Трбојевић, архимандрит шишатовачки

Владимир Вукашиновић

Богословље 2002/1 79-94

УДК 929 : 281.961 Трбојевић П.
264-0 : 281.9

Цео текст (.PDF)