Појам софије код Владимира Соловјова

Владета Јеротић

Богословље 2002/1 157-162

УДК 14 Соловјов. В. С.
232.931 : 231.01 (470) “18/19”

Цео текст (.PDF)