Преглед новије руске уџбеничке и приручне литературе намењене овладавању црквенословенским језиком

Ксенија Кончаревић

Богословље 2002/1 253-259

Цео текст (.PDF)