О неким лингвистичко-комуниколошким аспектима литургије

Ксенија Кончаревић, Ружица Бајић

Богословље 2003, 41-74

УДК 271.2-528 : 001.4 271.2-528 : 81’1

Цео текст (.PDF)