Богословље

Од логике разума (ratio) до металогике вере (fides): хришћанска философија према учењу Лава И. Шестова

Богдан М. Лубардић

Богословље 2003, 239-280

УДК 14 Шестов Л. И.
271.2-1 Шестов Л. И.

Цео текст (.PDF)