Појам басар у Старом Савезу

Родољуб Кубат

Богословље 2002/2 7-14

УДК 27-242-277.2

Цео текст (.PDF)